Kop van Zuid Fysio
Laan op Zuid 65
3072 DB Rotterdam

T. 010 25 40 314
E. info@kopvanzuidfysio.nl

De fysiotherapeut kan u helpen als u klachten heeft aan gewrichten, spieren en botten. U kunt om vele redenen een beroep doen op uw fysiotherapeut, zoals revalideren na bijvoorbeeld een nieuwe heup of nieuwe knie, spanningshoofdpijn, alle vormen van rugklachten, slijtageklachten, hypermobiliteit en voor chronische klachten zoals Parkinson, obesitas, COPD, hartklachten en burnout. Met fysiotherapie kunt u werken aan verbetering, herstel of stabilisatie van uw klachten. Zodat u in het dagelijkse leven zo min mogelijk belemmerd wordt en zo werkt u aan een betere kwaliteit van leven. De fysiotherapeut zal ook kijken naar de beste therapie die bij u als individu past. Naast behandeltechnieken, zoals bijvoorbeeld massage en mobilisaties, heeft de fysiotherapeut de geschikte oefeningen en adviezen voor u. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. Ook daarvoor kunt u terecht bij de fysiotherapeut.

fysiotherapie

anytimefitnesstrefencokngfprestum80momentcatcher80interweave80marathon